HoSE đạt doanh thu kỷ lục 21 năm hoạt động

17/05/2022 21:17

Năm 2021 đánh dấu kỷ lục của chứng khoán Việt Nam về quy mô giao dịch, vốn hóa, lượng nhà đầu tư... Điều này giúp HoSE đạt kết quả kinh doanh tăng trưởng 3 chữ số.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) mới đây đã công bố báo cáo thường niên 2021 với chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, đóng góp cho ngân sách đều đạt mức kỷ lục từ trước tới nay.

Cụ thể, năm 2021, tổng doanh thu của Sở giao dịch chứng khoán này đạt 3.237 tỷ đồng, tăng 2.185,46 tỷ đồng, tương ứng 208% và đạt 187% so với kế hoạch năm 2021. Doanh thu của HoSE được hình thành từ 3 hoạt động chính gồm: doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ và doanh thu từ hoạt động tài chính.

Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của HoSE, tương đương 92,23%, đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng 228,8% so với năm 2020. Sự tăng trưởng của doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ năm nay được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của hoạt động giao dịch chứng khoán.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ cũng ghi nhận tăng trưởng đạt trên 110,78 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,87% so với năm 2020. Tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 ghi nhận đạt 51,37 tỷ đồng, giảm 12,58% so với năm 2020.

Tổng chi phí trong năm 2021 của HoSE là 701,34 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 95% so với năm 2020. Tuy nhiên, sự gia tăng này nhỏ hơn so với sự gia tăng về mặt doanh thu trong năm vừa qua.

Chi phí giám sát thị trường là chi phí có tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu chi phí của HoSE, chiếm 70,6% tương ứng 494,86 tỷ đồng, tăng 241,7% so với năm 2020. Đây là chi phí có sự biến động tỉ lệ thuận với doanh thu từ hoạt động giao dịch chứng khoán.

Chi phí công cụ, dụng cụ khấu hao tài sản cố định chiếm 8,37% tổng chi phí với mức 58,72 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm ngoái. Khoản chi phí lương và các khoản phải đóng cho người lao động tăng 12,3%, chiếm 11,9% tổng chi phí. Phần chi phí còn lại chiếm 9,17% trong tổng cơ cấu chi phí của HoSE năm 2021.

HoSE lãi trước thuế 2.536 tỷ đồng, tăng 267% so với năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Cũng trong năm 2021, HoSE nộp về Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 2.315,8 tỷ đồng, tăng 356,4% so với năm 2020. Trong đó, thuế thu nhập doanh nghiệp là 507,3 tỷ đồng, tăng 369,1 tỷ đồng, tăng 266,9% so với năm 2020.

Đóng góp từ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định vào Ngân sách Nhà nước và cơ quan cấp trên khoảng 1.808,5 tỷ đồng, tăng 390% so với năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng nhân sự của HoSE là 246 người (bao gồm cả người quản lý), tăng 08 người (tăng 3,36%) so với năm 2020. 

Năm 2021 đánh dấu HoSE bắt đầu hoạt động theo mô hình công ty mẹ con với sự ra đời của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), chuẩn bị cho việc sắp xếp lại thị trường. Các công tác tái cơ cấu mô hình tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ được HOSE tập trung nghiên cứu triển khai để phát huy hiệu quả của mô hình hoạt động mới, tập trung vào việc quản lý vận hành thị trường cơ sở.

Năm ngoái, có thời điểm HoSE liên tục nghẽn lệnh, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thị trường, Bộ Tài chính đã phối hợp với một số doanh nghiệp trong nước như Sovico, FPT đưa hệ thống giao dịch chứng khoán mới đi vào vận hành giúp giao dịch của nhà đầu tư thông suốt. 

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, quyền Chủ tịch HoSE, cho biết: "Trong bối cảnh dự đoán còn nhiều khó khăn thách thức phía trước, HoSE chuẩn bị tâm thế và nội lực, chủ động đổi mới sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong năm 2022; phối hợp chặt chẽ với UBCKNN, VNX tăng cường công tác giám sát, tập trung giám sát giao dịch bất thường, giám sát công bố thông tin, giám sát công ty chứng khoán, siết chặt kỷ cương, kỷ luật thị trường; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự, đổi mới công tác quản trị điều hành phù hợp với mô hình tổ chức hoạt động mới của HoSE". 

Bạn đang đọc bài viết "HoSE đạt doanh thu kỷ lục 21 năm hoạt động" tại chuyên mục Tài chính - Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).