Petrolimex tập trung thoái vốn tại PG Bank trong giai đoạn 2022-2023

29/11/2022 20:49

Bên cạnh điều chỉnh giảm mạnh chỉ tiêu kinh doanh, Petrolimex cũng trình bày về chiến lược tái cấu trúc, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2025.

Thời điểm cuối năm, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) bất ngờ triệu tập đại hội cổ đông bất thường.

Trong tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường 2022 diễn ra vào đầu tháng 12 tới, Petrolimex đã có tờ trình xin ý kiến cổ đông giảm mạnh chỉ tiêu lợi nhuận cả năm nay do biến động của thị trường khiến kết quả kinh doanh xuống dốc.

Cụ thể, doanh nghiệp này xin điều chỉnh hai chỉ tiêu quan trọng là doanh thu và lợi nhuận: Nâng doanh thu hợp nhất lên 240.000 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch trước đó nhưng lại giảm lợi nhuận trước thuế còn 300 tỉ đồng, thấp hơn tới 90% so với kế hoạch ban đầu. Các chỉ tiêu khác không bị điều chỉnh.

Bên cạnh điều chỉnh giảm mạnh chỉ tiêu kinh doanh, Petrolimex cũng trình bày về chiến lược tái cấu trúc, thoái vốn, sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn 2035.

Theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025; theo đó quy định cụ thể, chi tiết việc Petrolimex thuộc nhóm doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65%.

Tuy nhiên, trên cơ sở chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) tại văn bản số 1445/UBQLV-CN ngày 16 tháng 9 năm 2022 về việc giữ nguyên tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Đề án cơ cấu lại Petrolimex và cập nhật thông tin, số liệu tại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025; theo đó UBQLVNN đề nghị “Nhà nước tiếp tục nắm giữ 75,87% vốn điều lệ tại Petrolimex trong giai đoạn 2021-2025”.

Chính vì vậy, đối với nội dung này, trong giai đoạn 2021-2025 tỉ lệ sở hữu Nhà nước tại Tập đoàn sẽ duy trì ở mức 75,87%.

Đối với các công ty thành viên, Petrolimex cho biết, trong giai đoạn 2022-2023 sẽ tập trung thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, mã chứng khoán: PGB).

Còn với các công ty thuộc mảng kinh doanh cốt lõi là xăng dầu, Petrolimex sẽ đảm bảo nắm quyền sở hữu chi phối trong giai đoạn 2021-2025: Tiếp tục nắm giữ sở hữu 100% với 43 công ty trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trực thuộc; giữ tỉ lệ 100% sở hữu tại Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore. Riêng Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào, Petrolimex sẽ có lộ trình thoái vốn trực tiếp hoặc gián tiếp 100% cổ phần.

Với các công ty thuộc ngành nghề có liên quan, Petrolimex sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và xây dựng các phương án tái cơ cấu cụ thể, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tiễn và điều kiện phát triển của Tập đoàn để đáp ứng sự thay đổi của nền kinh tế trong và ngoài nước.

Trong đó, với các công ty thuộc ngành nghề kinh doanh phục vụ trực tiếp mảng xăng dầu, Petrolimex sẽ tiếp tục nắm giữ tỉ lệ trên 50% vốn với Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC), Tổng Công ty Gas Petrolimex (PGC), Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan Vân Phong. Ngoài ra, Tập đoàn sẽ giữ tỉ lệ sở hữu 35% tại Công ty TNHH BP Petco.

Còn lại, Petrolimex dự kiến thoái 100% vốn tại Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex và duy trì nắm giữ 40,95% tỉ lệ sở hữu tại Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI).

Tuệ Minh

Bạn đang đọc bài viết "Petrolimex tập trung thoái vốn tại PG Bank trong giai đoạn 2022-2023" tại chuyên mục Tài chính - Chứng khoán. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 08 6883 9892) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).