Vay 90 triệu đồng, người phụ nữ mắc nợ hơn 10 tỷ đồng

Chị T. vay 90 triệu đồng của Phạm Bá Thụy, "lãi mẹ đẻ lãi con" nên bị cộng dồn thành khoản nợ khổng lồ.