Thông tư mới sẽ tác động tích cực đến việc xem xét nâng hạng chứng khoán

"Bộ Tài chính đang trong quá trình hoàn thành Dự thảo cuối cùng của Thông tư về giao dịch, về đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ, về hoạt động của công ty chứng khoán. Dự kiến tháng 7/2024, Bộ sẽ đăng tải toàn bộ nội dung của Dự thảo cùng các nội dung tiếp thu, giải trình lên trang web của Bộ Tài chính trước khi ban hành”, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết.