Xây lắp Thành An 96 (TA9) dự kiến lãi sau thuế 2023 giảm 9%, còn hơn 18 tỷ

CTCP Xây lắp Thành An 96 (HNX: TA9) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 28/06 tới tại Thành phố Đà Nẵng.