Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước không đồng ý phương án cho Vietnam Airlines hoãn nộp báo cáo tài chính

Đến thời điểm hiện tại tức là đã quá thời hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021, báo cáo thường niên 2021 và báo cáo tài chính quý I/2022 nhưng Vietnam Airlines vẫn chưa nộp ba loại báo cáo này.