ĐHĐCĐ 2024 Kinh Bắc (KBC): Dự án KCN Tràng Duệ 3 sẽ về đích sớm

Chia sẻ tại Đại hội, bà Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, hiện hồ sơ đã chuyển tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký thuê. Dự án hiện đã giải phóng mặt bằng hơn 200ha, và đã có khá nhiều đăng ký thuê tại khu công nghiệp này.