Quy định chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

(Chinhphu.vn) - Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1191/QĐ-BXD ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.