Khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 16,4 lần so với cùng kỳ năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý III và tháng 9/2022 của Tổng cục Thống kê cho thấy, Du lịch Việt Nam đang có sự phục hồi rõ rệt sau khi mở cửa trở lại.