Ngoài Việt Nam, Miss Grand Thailand cũng hô tên "như hét vào tai"

() - Miss Grand Vietnam là cuộc thi hoa hậu đầu tiên tại Việt Nam tạo nên tranh cãi bởi màn hô tên "như hét vào tai". Nhưng đây lại là điều quen thuộc với cuộc thi Miss Grand Thailand nhiều năm nay.