Quốc hội nghe giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm thực chất và hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.