Bình Thuận: Đón gần 4,6 triệu du khách, doanh thu đạt hơn 11.800 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bình Thuận đón gần 4,6 triệu lượt du khách, tăng hơn 5%, doanh thu đạt hơn 11.800 tỷ đồng.