Quảng Nam thu hút đầu tư chợ đầu mối nông súc sản hơn 100ha

Dự kiến chợ này có diện tích hơn 100ha, tạo điều kiện cho hàng nông sản, súc sản địa phương và khu vực có điểm tập trung, phân phối đến các vùng miền.