Đề xuất tăng phụ cấp lên 100% cho nhân viên y tế dự phòng, y tế phường

Tại dự thảo, Bộ Y tế đã đề xuất mức phụ cấp 100% áp dụng đối với nhân viên y tế dự phòng; y tế xã, phường, thị trấn…