Cử tri Vĩnh Long ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

11/06/2024 16:30

(Chinhphu.vn) - Đa số cử tri ủng hộ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến cử tri, UBND các huyện, thành phố có liên quan đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong hệ thống chính trị và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính.

UBND các xã, phường, thị trấn có thực hiện sắp xếp đã chủ động, khẩn trương thực hiện việc tuyên truyền; việc lập, niêm yết danh sách cử tri (bao gồm cử tri thường trú và tạm trú); việc in, phát hành phiếu lấy ý kiến cử tri; thành lập các Tổ lấy ý kiến và phân công nhân sự phục vụ cho quá trình lấy ý kiến cử tri. Tài liệu lấy ý kiến được các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, công khai. Công tác phát phiếu được tiến hành trực tiếp đến từng hộ gia đình theo từng ấp, khóm, khu. Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri thực hiện theo đúng quy định. Công tác kiểm phiếu được thực hiện dân chủ, minh bạch, đúng quy định.

Đa số cử tri ủng hộ

Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức thành công với tỷ lệ số cử tri đồng ý với các nội dung có liên quan của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh rất cao.

Cụ thể, việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của Phường 2, thành phố Vĩnh Long vào Phường 1, thành phố Vĩnh Long; lấy tên gọi là Phường 1 đã được 16.657/16.734 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,54%.

Việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Phú Đức, huyện Long Hồ vào thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ; lấy tên gọi là thị trấn Long Hồ đã được 16.140/16.232 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,43%.

Có 15.265/15.293 cử tri ủng hộ việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn vào thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn; lấy tên gọi là thị trấn Trà Ôn, đạt tỷ lệ 99,81%.

Việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tường Lộc, huyện Tam Bình vào thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình; lấy tên gọi là thị trấn Tam Bình được 12.221/12.370 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,79%.

Có 10.508/11.336 cử tri ủng hộ việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Tân Hưng, huyện Bình Tân vào xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân; lấy tên gọi là xã Tân An Thạnh, đạt tỷ lệ 92,7%.

Mời bạn đọc xem Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Vĩnh Long:

Báo cáo

Tuệ Văn


Bạn đang đọc bài viết "Cử tri Vĩnh Long ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã" tại chuyên mục Xã hội. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).