Lo ngại thiếu hụt nhân lực nghề điều dưỡng viên

Theo dự báo của Bộ Y tế, trong giai đoạn tới y tế đang rất cần nhân lực ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học.