Nửa đầu năm 2024, có hơn 1.300 cán bộ công chức, viên chức bị kỷ luật

08/07/2024 17:00

Bộ Nội vụ đẩy mạnh các giải pháp nhằm thực hiện quy định của Đảng về kịp thời thay thế, đình chỉ công tác đối với cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né trách nhiệm.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2024 các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tinh giản biên chế 3.853 công chức, viên chức; trong đó, bộ, ngành là 107 người (47 công chức, 60 viên chức), địa phương là 3.746 người (530 công chức, 3.216 viên chức).

Bên cạnh đó, trên cơ sở tổng hợp số liệu của các bộ, ngành, địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2024 có 1.338 cán bộ công chức viên chức bị kỷ luật (trong đó cán bộ 139 người, công chức 432 người, viên chức 767 người).

Các bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2024 đã thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức được 13.965 người (bộ, ngành tuyển dụng 169 công chức, 391 viên chức; địa phương tuyển dụng 1.519 công chức, 11.886 viên chức).

Tuyển dụng theo Nghị định số 140 được 30 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (bộ, ngành tuyển dụng 4 người, địa phương 26 người) để bổ sung vào đội ngũ cán bộ công chức viên chức của cả nước.

Chính sách - Nửa đầu năm 2024, có hơn 1.300 cán bộ công chức, viên chức bị kỷ luật

Bộ Nội vụ kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc tại 3 địa phương Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương (Ảnh: Hữu Thắng).

Về công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Nội vụ đã tiếp nhận và xử lý 767 đơn, trong đó có 264 đơn tố cáo, 117 đơn khiếu nại và 386 đơn kiến nghị phản ánh, tất cả các đơn thư đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và thời hạn theo luật định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tiến hành kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ liên quan đến người dân và doanh nghiệp tại Hà Nội, Cần Thơ, Bình Dương. Tổ chức thanh tra tại các bộ, ngành, địa phương theo Kế hoạch năm 2024.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra tại các bộ, ngành, địa phương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả và kỷ cương, kỷ luật, công vụ; phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế, chính sách và áp dụng pháp luật để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định pháp luật cho phù hợp; phát hiện và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, thu hồi các quyết định vi phạm pháp luật.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, đến nay, có 53 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thiện phương án tổng thể.

Trong đó, cấp huyện thực hiện sắp xếp là 49 đơn vị (bao gồm 9 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 40 đơn vị khuyến khích và liền kề, sau sắp xếp dự kiến giảm 12 đơn vị), cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.247 đơn vị (bao gồm 745 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 502 đơn vị khuyến khích và liền kề, sau sắp xếp dự kiến giảm 624 đơn vị).

Tính đến ngày 30/6/2024, Bộ Nội vụ đã nhận được 28/53 hồ sơ đề nghị sắp xếp đơn vị hành chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, chủ trì tổ chức thẩm định, hoàn thiện trình Chính phủ để trình UBTVQH xem xét, thông qua Đề án của 05 địa phương, 9 địa phương đang hoàn thiện Đề án sau thẩm định; 14 địa phương đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thẩm định (3 địa phương đã tổ chức khảo sát; 11 địa phương đang hoàn thiện hồ sơ) và 25 tỉnh, thành phố đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án.

Bạn đang đọc bài viết "Nửa đầu năm 2024, có hơn 1.300 cán bộ công chức, viên chức bị kỷ luật" tại chuyên mục Tin tức - Thời sự. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline ( 0902 569 321) hoặc gửi về địa chỉ email (doanhnghiepvacuocsong@gmail.com).